USŁUGI

Doradztwo techniczne

Współpracujemy z architektami, branżystami, wykonawcami i inwestorami. Służymy wiedzą w zakresie stosowania naszych produktów jako czerpni i wyrzutni powietrza w systemach wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej oraz na kominach spalinowych.

Obmiar z natury

Wszystkie nasze produkty wykonywane są wyłącznie na wymiar. Samodzielnie dokonujemy obmiaru z natury kominów oraz otworów ściennych na budowie. Uwzględniamy wszystkie przejścia rur instalacji kanalizacyjnej i wentylacyjnej przez dach lub ściany nasad kominowych. Wszystko po to, aby dostarczyć na budowę gotowe, w pełni sprefabrykowane produkty i zminimalizować czas ich montażu.

Dostawa i montaż

We własnym zakresie dostarczamy oraz instalujemy nasady kominowe i kraty wentylacyjne. 

Dostosowujemy metodę montażu do wymogów inwestora lub generalnego wykonawcy. Nasze wyroby montujemy w sposób trwały i bezpieczny.

Gwarancja i serwis

Udzielamy gwarancji na nasze produkty i usługi. Przygotowujemy dokumentację warsztatową i powykonawczą na życzenie generalnego wykonawcy.

Oferujemy współpracę w zakresie wymiany elementów (np. lameli lub dachów nasad) uszkodzonych wskutek aktów wandalizmu lub innych zdarzeń.